Friday, March 9, 2012

X10 upgrade from 1.6 to 2.1

ارتقا سیستم عامل آندروید Xperia X10 از 1.6 به 2.1
برای عبور از ت.ه.ریم از مارکت اینیبلر استفاده کنید
Market Enabler
نیازی به استفاده از ویپیان در اینصورت نخواهید داشت
VPN PPTP issue
متاسفانه نسخه آنروید 2.1 هم از وی پی ان پی پی تی پی بخوبی پشتیبانی نمیکند
لذا به محض وصل شدن تنها چند ثانیه از اینترنت بهره خواهید برد
Root your smartphone (X10 Android 2.1)
بدون روت کردن هم نمیتوان از وایرلس ادهاک استفاده کرد
لذا همه در ها بسته است
Ad hoc WiFi WLAN
بهترین روش ...

Android with persian/farsi support